UNCHOLES

Lá sen

Tác dụng thăng thanh giáng trọc, mạnh tỳ, và co các cơ tròn hậu môn.

Chóc chuột

Sử dụng theo kinh nghiệm dân gian, giúp chống viêm, kháng khuẩn, nhuận tràng, chống táo bón.

Trần bì

Kiện tỳ bổ khí giúp cho khí thanh đưa lên trên, khí trọc đưa xuống dưới làm mạnh khí của tỳ vị ( tác dụng co búi Trĩ).

Trạch tả

Có tác dụng làm bền thành mạch, giảm trương lực cơ trơn, chống co thắt, giảm đau, cầm máu.

Tam thất nam

Tác dụng thăng thanh khí, hạ trọc khí đưa búi trĩ co về vị trí cũ.

Sâm nam

Chỉ huyết , cầm máu và tiêu ứ tại búi Trĩ.

Trải Nghiệm Được Chia Sẻ, Hạnh Phúc Sẽ Nhân Lên

Gửi câu hỏi