Cách điều trị mỡ máu cao thông qua thuốc

Câu hỏi:

Chào bác sỹ,tôi muốn hỏi có những thuốc gì điều trị mỡ máu cao? tôi cảm ơn bác sỹ.


Câu trả lời:

Chào bạn.

Có 2 phương pháp điều trị máu nhiễm mỡ và gim m máu mà bác sĩ thường tư vn đến bnh nhân là điều chỉnh chế độ ăn uống và s dng thuc. Trong đó phải kể đến ở đây là điu tr thông qua thuốc giảm mỡ máu:

Khi 1 bnh nhân được chun đoán mbệnh cao mỡ máu và tiến hành điu tr, thì các y bác sĩ s căn c vào thc trng mc đ ca lượng m trong máu mà đưa ra quyết đnh dùng thuc hay không, bnh nhân nên tuân th theo quyết đnh ca bác sĩ, không nên t ý s dng thuc.

Thuc gim m máu ph biến s dng hin nay gm 4 nhóm chính: Fibrat, Statin, Niacin, Resin.

  1. Nhóm thuc điu tr m máu cao Fibrat: Đây là loi thuc giúp cân bng lượng cholesterol li và hi trong cơ th, t đó giúp điu tr máu nhim m và gim nguy cơ bnh v tim mch – xơ va đng mch. Tuy nhiên, nhóm thuc này có tác dng ph là tn thương đến cơ, không tt cho gan và thn, khi s dng cn đc bit lưu ý và theo đơn t bác sĩ.
  2. Nhóm thuc gim m máu Statin: Nhóm này cũng có hiu qu va tác dng ph tương t Fibrat, nhưng có ưu đim là thuc có hiu qu nhanh, hp th hoàn toàn.
  3. Nhóm thuc bnh cao m máu Niacin: Khác vi hiu qu tr bnh ca 2 nhóm trên, Niacin khi sdng s có tác dng làm giãn các mch máu nh – mao mch trong cơ th, có hiu qu gim lượng cholesterol xu trong máu, đây là loi thuc có tác dng tt trong h tr điu tr xơ va đng mch, nên kết hp vi nhóm Statin đ có hiu qu cao trong tr máu nhim m.
  4. Nhóm thuc tr máu nhim m Resin: Nhóm thuc này có bn cht là nha trao đi ion, tác dng thuc là gim lipoprotein phân t lượng thp trong máu, t đó giúp gicholesterol có hi trong máu và gim s hình thành các mng bám gây tc nghn – xơ vữa động mạch                         Chúc bạn luôn khỏe.

Gửi câu hỏi